Vandafledning

Jeg er igang med en husrenovation og har lagt nyt tag. En af overvejelserne i forbindelse med køb af tagrender er indkøb af regnvandsfaskine (hvis der er råd). Naturligt tænker jeg, om jeg mon ikke herefter kan sløjfe dele af kloakrøret (efter etablering af regnvandsfaskine til opsamling af regnvand fra taget) og eventuelt få nedsat vandafledningsafgiften samtidig med, at rotterne fra det centrale kloaksystem får en gang mindre de kan kravle i.

Ved en Googlesøgning finder jeg >denne diskussion<. Er det borgerlig politik at straffe folk med forhøjet afgifter i boliger med tilhørende have ved at pålægge afgifter istedet for at gøre det lovpligtigt for kommunerne at nedsætte vandafledningsafgiften, når borgerne viser et positivt initiativ? Bemærk også den radikale argumentation om problematikken i f.eks. indre København. Hertil vil jeg sige, at det både miljømæssigt og socialt har vist sig, at spredning af beboelser (og forøgelse af beboelse med grønne arealer) har en positiv effekt. Husk så Bjørn Lomborgs argumentation omkring renovation af kloaknet som noget helt centralt i forhold til at mindske byrderne ved den globale opvarmning for at sikre vores høje levestandard. Ved skybrud oplever kloaknettet netop potentielt ødelæggende belastninger pga den megen regnvand - der blandt andet via regnvandsfaskiner kan mindskes betydeligt i modsætning til belastningen fra husholdningen, selvom det også er muligt at udlede vand fra opvask og vaskemaskiner.

Har man iøvrigt forsket i regnvandsfaskiner som del af etablering af nye vejsystemer? Mange steder kan jorden ved vejanlæg optage en del vand. Ikke alle steder, men mange steder.

Comments

Popular Posts