Skip to main content

Posts

Showing posts from 2011

Blå og rød blok update

Jvf. mit tidligere indlæg om Blå og rød blok. Berlingske Barometer peger på nogle af de ligheder mellem blokkene som jeg også har bemærket. Se symmetrien over tid mellem V og A, SF og O og måske mindre udpræget mellem Konservative og De radikale/Liste Ø samt Liberal Alliance og Liste Ø/De radikale. Niveauet kan ændre sig, men partierne følger tilsyneladende 'parløb'. Man skal ikke tage grafikken som udtryk for direkte vælgervandringer mellem to partier. Snarere som en slags identifikation af partiers mest naturlige direkte opponenter - især værdipolitisk, men med Liberal Alliance og De radikale dog også i høj grad på den økonomiske politik. På ingen måde udtryk for en identifikation af direkte årsagssammenhænge mht. vælgervandringer, men alligevel interessant i en ikke-økologisk kvalitativ tilgang. Tænker vælgere i mindre skridt kan bevæge i det politiske spektrum efter aflæsning af ’aktuelle slag’ på ’aktuelle fronter’ mellem ’naturlige kombatanter’. Slag som ikke nødve

SPSSINC HETCOR

Computation of heterogeneous correlations are feasible with the R-package polychor, which in version 18 of SPSS has an official interface (Analyze -> Correlate -> heterogeneous correlations). I have experienced numerical instabilities following calls to the SPSSINC HETCOR interface - but a direct call to R and polycor in regular SPSS syntax avoids these problems.

Politisk professionalisme

Da Anders Fogh Rasmussen i 2001 vandt regeringsmagten ved at gennemføre en uhyre veltilrettelagt valgkamp blev der peget fingre. Venstres valgmaskineri havde taget hjertet ud af politik og mærkesager var blevet til marketing. I dag benytter partier på tværs af alle politiske skel professionelle redskaber. Både kvalitative og kvantitative metoder benyttes. Det gør dog stadig ondt på politikere og politisk engagerede, der dyrker politik med en evangelists tro på egen frelse og andres fortabelse. Derfor opstår spændinger, som fra tid til anden dukker op i mediebilledet, f.eks. når talen falder på ministrenes brug af medierådgivere. Der har således været meldinger om, at antallet af medierådgivere under en regering ledet af Helle Thorning Schmidt vil nå hidtil ukendte højder. Det er ofte medierådgiverne, der er fokus i kritikken af professionaliseringen af dansk politik, hvilket skyldes medierådgiveres rolle umiddelbart inden og efter politiske diskussioner rammer medierne.   Håndteres

Blå og rød - dansk blokpolitik

Venstre-højre, stat-privat skalaen er primært af historisk interesse. Der er mange andre værdiakser, og dog dukker betegnelsen blokpolitik op med jævne mellemrum, som en elefant i en porcelænsbutik i ellers så moderne, mangfoldige, farverige og følelsesfulde tider. Grundlæggende arbejder vi således med to politiske blokke - rød og blå blok – og i den forbindelse bør rækkefølgen, i hvilken vi nævner partierne, ikke være vilkårlig. I stedet for at læse blokkene fra midten i dansk politik og henholdsvis til venstre og højre, kan vi læse i forhold til størrelse og dynamik: Socialdemokraterne, SF, De Radikale og Enhedslisten i rød blok og Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative og Liberal Alliance i blå blok. Denne opremsning af partierne i rød og blå blok afspejler deres nuværende styrkeforhold i meningsmålingerne, men peger også på mange yderligere ligheder mellem de to blokke i deres interne struktur. Enhedslisten og Liberal Alliance er de to partier, som kæmper politisk mest indæd

More on convolution

Often you need to convolve a particular vector with a lot of other vectors of equal length, then the program below can be used. It illustrates the use of Rcpp/inline and FFTW used from within R. ### The program below can be used, when a vector is convolved several times ### with vectors of equal length ### In the first step the FFT of x is stored and FFTW plans are created, ### in subsequent steps the FFT of x is reused and FFTW plans recalled. library(Rcpp) require(inline) ### Definition of plugin, makes linkage to FFTW possible plug <- Rcpp:::Rcpp.plugin.maker(include.before = "#include ", libs = paste("-L/usr/local/lib/R/site-library/Rcpp/lib -lRcpp", "-Wl,-rpath,/usr/local/lib/R/site-library/Rcpp/lib", "-lfftw3 -lm -L/usr/lib")) registerPlugin("FFTWconv", plug ) ### Convoluti

An example using Rcpp, inline and FFTW: Convolution

Following a discussion on the Rcpp mailing list I constructed the example below, which illustrates how to use Rcpp.plugin.maker to assure correct linkage of a library - in this case the FFTW library (Fastest Fourier Transform in the West). The resulting R function is named convolve_fftw The example also illustrates the general use of Rcpp and inline library(Rcpp) require(inline) plug <- Rcpp:::Rcpp.plugin.maker(include.before = "#include ", libs = paste("-L/usr/local/lib/R/site-library/Rcpp/lib -lRcpp", "-Wl,-rpath,/usr/local/lib/R/site-library/Rcpp/lib", "-lfftw3 -lm -L/usr/lib")) registerPlugin("FFTWconv", plug ) convFFTW <- cxxfunction( signature(xIn = "numeric", yIn = "numeric"), body = ' Rcpp::NumericVector x(xIn); Rcpp::NumericVector y(yIn); int nx

ModernCV - for black and white printers

The LaTeX class ModernCV does not provide a black color theme option - and printouts can therefore contain rastered colors if printed on black and white printers. I am using the classic layout and made the following changes in .../tex/latex/modercv/moderncvthemeclassic.sty to get a black color theme. First of all I copied the style file and edited it as normal user, then copied the file to its original location as root. In the code section Package options -> color options I added the lines % black \newif\if@colorblack\@colorblackfalse \DeclareOption{black}{\@colorblacktrue} immediately after the line \DeclareOption{grey}{\@colorgreytrue} Under Style definition -> color I added \if@colorblack \definecolor{addresscolor}{rgb}{0,0,0} \definecolor{sectionrectanglecolor}{rgb}{0,0,0} \definecolor{sectiontitlecolor}{rgb}{0,0,0} \definecolor{subsectioncolor}{rgb}{0,0,0} \definecolor{titlecolor}{rgb}{0,0,0} \definecolor{quotecolor}{rgb}{0,0,0} \fi immediately af

Time-dependent variables and SAS PHREG

There are several ways to include time-dependent variables in a call to SAS' Proc PHREG: Programming statements within PHREG or data steps combined with PHREG counting process format, i.e. in the model statement we use the syntax model (t_in,t_out)*censored(0) = X1 ... Xn; instead of model t*censored(0) = X1 ... Xn; Click the title to download the following SAS macro I have written. If you find an error please report it, otherwise you are free to use it. Another macro that can be used for the purpose of splitting a data set according to time-dependent variables is the Lexis macro developed by Bendix Carstensen %LEXIS /*Macro for splitting data according to 0-1 time dependent variables*/ %macro split_time( filein, /*Data set file containing td_date among other variables*/ id, /*Patient id - needed since we sort wrt. id and datein - could be removed */ td_var, /*Created 0-1 time-dependent variable*/ td_date, /*Date for update of timedependent variable*/ datein, /*Entry date*/