Skip to main content

Posts

Showing posts from 2012

Flagdage 2013 - Google Kalender via CSV fil

Jeg har lavet en Google kalender over officielle, religiøse og militære flagdage i 2013. Importér til din egen kalender. Benyt menuen i venstre side af Google Kalender. Klik på menuen Andre kalendere og vælg  Tilføj via webadresse . Indsæt webadressen: https://www.google.com/calendar/feeds/v0rcl8u1gc3ovicv7ciltjsu84%40group.calendar.google.com/private-d3bf8b4a3be38390fb0e91fdef025311/basic Metoden benytter et excel regneark. Læs mere >HER<

Risk analysis in project teams

Risk assessment involves the probabilities of events and degrees of severeness. In a simple example the project leader og project team reach consensus on both events, probabilities and severeness and then calculate risks. Risk of an event is Severeness of an event times  Probability of the event. (R=P x S) However the dynamics in the project group will become an indirect dominant factor, which might bias the assessment severely. Why not use a Bayesian inspired approach, a simple statistical calculation, which in the process also quantifies team-dynamics in the face of the project leader... Each member rank all members of the project team in relation to overall project insight - ties are allowed, scale is determined by number of project members. So in a highly hierarchical team of five members each team member will use the numbers from one to five during ranking. In a more level team of five members there will be use of ties, i.e. some will write three alongside all members, som

tikz for flow charts

\documentclass{article} \usepackage{tikz} \usetikzlibrary{shapes,shadows,arrows} \usetikzlibrary{backgrounds} \begin{document} %line thickness styles: ultra thin, very thin, (thin), semithick, thick, very thick, ultra thick %line dash styles: loosely dashed, densely dashed, loosely dotted, densely dotted \tikzstyle{decision}=[diamond,draw,fill=gray!50] %\tikzstyle{arrow}=[draw,-latex',very thick] \tikzstyle{arrow}=[draw,-latex'] \tikzstyle{line}=[draw] \tikzstyle{cloud}=[draw=gray!0,very thick,block,rounded corners,fill=gray!2, minimum width=15mm, minimum height=15mm,node distance=5em] \tikzstyle{vagueblock}=[draw=gray!30,rectangle,rounded corners,fill=gray!30,text centered, minimum width=15mm, minimum height=15mm,node distance=5em] \tikzstyle{block}=[draw,rectangle,rounded corners,fill=gray!30,text centered, minimum width=15mm, minimum height=15mm,node distance=5em] \tikzstyle{empblock}=[draw,rectangle,rounded corners,minimum width=8cm,minim

Example: Beeswarm plot in R

library(foreign) data <- read.dta("C:/Users/hellmund/Documents/MyStataDataFile.dta") names(data) install.packages('beeswarm') library(beeswarm) levels(data$group) png(file="C:/Users/hellmund/Documents/il6.png", bg="transparent") beeswarm(data$il6~data$group,data=data, method=c("swarm"),pch=16,pwcol=data$Gender,xlab='',ylab='il6',ylim=c(0,20)) legend('topright',legend=levels(data$Gender),title='Gender',pch=16,col=2:1) boxplot(data$il6~data$group, data=data, add = T, names = c("","",""), col="#0000ff22") dev.off()

Solution: Stata's spagplot errorneously plots vertical lines

Stata's spagplot fails and plots vertical lines, but there is an easy solution in R. library(foreign) data <- read.dta("C:/Users/hellmund/Documents/MyStataDataFile.dta") names(data) levels(data$group) #First column contains initial measurements, k'th column measurements at time k dataLong <- reshape(data, direction="long", varying=list(names(data)[1:10]), v.names=NULL,idvar=c("id"), timevar="Visit", times=1:10) png(file="C:/Users/hellmund/Documents/spagplot.png", bg="transparent") interaction.plot(dataLong$Visit,dataLong$id, dataLong$Size xlab="Visit", ylab="Size(mm)", legend=F,lty=1, ylim=c(30,70)) #Critical cut-off value is marked with a horizontal line abline(h=55) dev.off()

Udskiftning af digitizer på HTC Sensation XE

Min ældste datters mobil ramte fortorvet i en fælles forvirring - jeg tager det hændelige uheld på min kappe. Digitizeren splinteredes. Det så dyrt ud, men heldigvis virkede det bagvedliggende LCD display. Jeg fandt en løsning til under 250,- kroner fraregnet arbejdstiden! Replacement LCD and Touch screen   Nedenfor er et billede af resultatet. Min ældste datter kan få sin mobil igen her til sin fødselsdag :-) Det er den splinterede digitizer til venstre.

Example: Business cards typeset with LaTeX

So you enjoy the quality of a professional typesetting system? You got Avery labels, a working MikTeX and the ticket package installed... You might find some assistance from a half criminal paranoid zealot system administrator, willing to guide you through a dinosaur kingdom of TeX ... but that kind of assistance might also just leave you with nothing. It was easy to get the layout of the labels with the option zw32010, but how about page margins? I tried to set things straight with the layouts package (\usepackage{layouts}\currentpage \pagedesign), but then there was still some unwanted white space and margins... To make things less complicated I decided to make a single card. The solution is a hack because it needs customization (with voffset and hoffset as you see n the TeX code below) but the adjustment is more straightforward, especially if you use the boxed option with ticket. The card was converted to png with Ghostscript and I could easily print the business cards with A

Idrætsstjerners popularitet

I en søgning efter OL billeder fra London støder jeg på nedenstående dynamiske illustration, der bygger på en spændende tilgang til tidsserier fra Twitter. Ideen ville efter passende vægtning kunne benyttes på politiske kandidater eller mere bredt politisk aktive, bloggere etc. Der sker utroligt meget indenfor processering af data - hvor statistik, datalogi og kunst møder hinanden - som sædvanlig er nytimes.com en god inspirationskilde til next practice . http://www.nytimes.com/interactive/2012/08/09/sports/olympics/new-olympic-stars-of-twitter.html
Tre mål opfyldt i dag! Mindst 10 km med 12.5 km/h uden de store vanskeligheder (det blev 12km) Under 100kg ... Det daglige kalorieindtag taler vi ikke højt om - der kan let gå 2000 kcal på motion . Man smider ikke kun fedt, man genskaber kroppen og bygger også noget muskelmasse på. Proteinbarer og kulhydrater skal følge med - specielt på de længere distancer med rimelig høj puls. Meeen jeg kunne godt bruge en god CamelBak. Det lille mavebælte slog slet ikke til i efteråret til den ensomme marathon - den lille røde vandflaske ej heller til sidste uges tur til Aarhus på cykel. Til sommer står den forhåbentligt på en god fjeldvandring og vildmarkstur - og vand er super vigtigt!

Bidraget til samfundsøkonomien

Da jeg hentede Berlingske Tidende i postkassen i morges, kiggede jeg mod syd-øst, hvor Aalborg Portland fylder en del af horisonten. Min tanke var, hvormeget virksomheden egentlig bidrager til dansk økonomi. Sikkert er det, at virksomhedens betydning for Aalborgs økonomi er dalet, bl.a. som konsekvens af helt nødvendige moderniseringer og effektiviseringer af produktionsanlæg. Derfor fylder den alligevel, som en by i byen, en mastodont, der gennem mange år har præget Aalborg. Mere interessant er det, at en undersøgelse fra Epinion for Radius er forsidestof på Berlingske Business i dag. Vi vil have skat fra virksomheder , hvor den populære antagelse, at virksomheder ligesom personer bidrager til samfundet gennem betaling af skatter, diskuteres. Dansk Industri konstaterer ... der er skabt et meget negativt billede af, at selskaber ikke betaler skat i Danmark . Det forslås af KPMGs Martin Nielsen, at virksomhederne løfter agendaen væk .. viser[r] virksomhedernes samlede samfundsbidrag

Mors død

I disse dage går jeg og rydder op i min mors indbo i Nørresundby. Nu er begge mine forældre borte, min far døde i 2007, min mor her i slutningen af april 2012. Mor blev født d. 18. april 1943 og døde lige på den anden side af sin 69 års fødselsdag d. 21. april i år 2012 af residiv brystcancer og generel afkræftigelse forårsaget af gigt og en serie infektioner og komplikationer. Mange minder i mit barndomshjem - både mine egne ting fra barndommen heroppe fra folkeskoletid og gymnasietiden på Studievej - men især også en på mange måder mere positiv erindring om min mor, en erindring som i nogen grad overskygger for seneste år. Herunder hendes udtalelser og papirer fra studie- og arbejdslivet, der bekræftiger mit billede af mor, som et varmt og usædvanlig empatisk menneske. En god støtte og ven i de år, hvor hun var klarsynet. Min fars sygdomsforløb var i sammenligning med min mors relativt kort, han døde som 83 årig 9. december 2007 efter 2½ år med cancer - både en tarmcancer

Logistic regression with Cox PH procedures

Illustration of the Stata stcox command used for logistic regression estimation. Results are compared to output from the logit procedure. Background: In SAS you can use the ties=discrete option in the model statement for moderately sized logistic regression analyses or in general for reasonable sized data sets if time is truly discrete. The method is illustrated on sas.com for a conditional logistic regression, adding a strata statement - which in Stata compares to a strata variable specified in the strata option added to the stcox command. Have a look at support.sas.com here . "Extra memory is needed for certain TIES= options. Let be the maximum multiplicity of tied times. The TIES=DISCRETE option requires extra memory (in bytes) of 4k*(p^2+4p), where k is the maximum multiplicity of tied times and p is the number of predictors/explanatory variables Source of citation on sas.com . The equivalent option in Stata's stcox is exactp, which however is not compatibl