Skip to main content

Posts

Showing posts from 2013

Almindelige overvejelser - mellem valgene - inden nytårstalen.

Helle Thornings regering har en række ligheder med Poul Nyrup Rasmussens regeringer. Ministerrokader, diskussioner om personlig profilering og troværdighed. På nogle områder er der dog væsentlige forskelle. Fløjene er trukket mere markant op siden 90erne. Overraskende nok har det betydet en vælgerflugt fra SF mod Enhedslisten, mens Socialdemokraterne ikke har genvundet det tabte fra Venstre, der stadig står historisk stærkt. De konservative er ikke i bedring og savner initiativ. Sjovt nok var Hans Engells initiativ i forhold til den økonomiske politik og det afledte samarbejde med Socialdemokraterne med til at cementere vælgerflugten til de liberale partier, væk fra de konservative. Kan et samarbejde mellem socialdemokraterne, de konservative og de radikale udenfor eller i regering være en idé, som kan benyttes på ny i en mere borgerlig orientering af Helle Thornings regering. De konservative ville kunne se en mening i at svække Venstre og opnå en lidt mere markant profil, inden de ram

LaTeX tools

When I was doing research, I was a regular user of the editing toolset LaTeX. Occasionally I still write up a few pages and have found LyX and TexWorks to be efficient editing tools, the former for learning and quick adaptation to LaTeX and the latter for quality publications. In automated calculations and reporting using R I wouldn't use RSweave and LaTeX on smaller projects, but stick with packages for output to standard Word and Excel. I still prefer using SAS with webbased output for non-specialized tasks because of documented standards and long time support. Files from exercises: LyX , pdf from LyX , Maple worksheet with comments

Slovenian Postal Codes v. 2

In my previous blog post I gave a list of Slovenian postal codes based on a revision of an online source. Below I give you a Google based object oriented VBA solution, which easily generalizes to parsing of other xml sources. Geocoding can have an enormous impact on presentations and requires a careful processing. I use an automated VBA routine inspired by the code below, but still find that inspection is necessary. Often there are several loations of observations, businesses or respondents in a survey, that have to pinpointed using auxiliary information, which depends on the problem at hand.  Have a look at www.hellmund-laier.dk VBA module Option Explicit Public xmlDoc As MSXML2.DOMDocument60 Public Function lat(searchfield As String) Dim googleUrl As String googleUrl = "http://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/xml?address=" & searchfield & "&sensor=false" Set xmlDoc = New MSXML2.DOMDocument60 xmlDoc.async = False xmlDoc.Load (google

Slovenian Postal Codes

Geocoded Slovenian postal codes PCode Latitude Longitude 1000 46,0652 14,5317 1001 46,0652 14,5317 1210 46,0652 14,5317 1211 46,0652 14,5317 1215 46,1333 14,4333 1216 46,1642 14,4325 1217 46,2 14,5 1218 46,1792 14,5317 1219 46,2194 14,7611 1221 46,2153 14,8911 1222 46,1883 14,8831 1223 46,1769 14,8072 1225 46,1667 14,7 1230 46,1381 14,5978 1231 46,1528 14,5961 1233 46,1519 14,6286 1234 46,1669 14,575 1235 46,1736 14,6122 1236 46,1333 14,5667 1241 46,2197 14,6094 1242 46,2619 14,6022 1251 46,1369 14,745 1252 46,12 14,8392 1260 46,0667 14,5833 1261 46,0776 14,5921 1262 46,0886 14,6008 1270 46,0586 14,8225 1272 46,0667 14,95 1273 46,0353 15,0189 1274 46,0167 15 1275 46,0444 14,8442 1276 46,0443 14,9271 1281 46,1167 14,7833 1282 46,0833 14,9 1290 45,9556 14,6589 1291 45,9833 14,5767 1292 45,9603 14,5289 1293 45,9761 14,6103 1294 45,9539 14,7453 1295 45,9383 14,8044 1296 45,9464 14,8306 1301 45,8614 14,8342 1303 45,8614 14,8342 1310 45,7386 14,7275 1311 45,8789 14,6153 1312 45,7737 14,65

Vandafledning

Jeg er igang med en husrenovation og har lagt nyt tag. En af overvejelserne i forbindelse med køb af tagrender er indkøb af regnvandsfaskine (hvis der er råd). Naturligt tænker jeg, om jeg mon ikke herefter kan sløjfe dele af kloakrøret (efter etablering af regnvandsfaskine til opsamling af regnvand fra taget) og eventuelt få nedsat vandafledningsafgiften samtidig med, at rotterne fra det centrale kloaksystem får en gang mindre de kan kravle i. Ved en Googlesøgning finder jeg >denne diskussion< . Er det borgerlig politik at straffe folk med forhøjet afgifter i boliger med tilhørende have ved at pålægge afgifter istedet for at gøre det lovpligtigt for kommunerne at nedsætte vandafledningsafgiften, når borgerne viser et positivt initiativ? Bemærk også den radikale argumentation om problematikken i f.eks. indre København. Hertil vil jeg sige, at det både miljømæssigt og socialt har vist sig, at spredning af beboelser (og forøgelse af beboelse med grønne arealer) har en positiv eff

Responsive HTML5 Galleries

I was looking for a platform to display some of my mum's sketches & art I found a responsive HTML5 solution . Have a look at Gamma Gallery If you have a spreadsheet with image-names and descriptions, you can easily generate the suitable li-elements for the html-code - that's nice if you have lots of photos. Resizing can be accomplished using ImageMagick, e.g. using the command 'convert -resize 700 *.jpg' Active artists can join the community site Cargo which also features responsive HTML5 solutions such as this Awesome Picture Gallery! Codrop has developed a similar site, which can be previewed here .
Here is an implementation of the Sunrise/Sunset Algorithm in VBA. Official times of sunrise og sunset are calculated with variables depending on location given in latitude and longitude and corrected for difference between UCT/GMT and local time. Tested in Excel 2007. Source of pseudocode algorithm: Almanac for Computers, 1990; Nautical Almanac Office; United States Naval Observatory; Washington, DC 20392 Inputs: day (integer), month (integer), year (double), latitude (double), longitude (double), localOffset (difference between local time and UCT/GMT), status (return time of official sun rise=0; return time of official sun set=1) day, month and year are return values of standard Excel functions DAY, MONTH and YEAR applied to a cell formatted as an date. My own location: 57.07 north and 9.94 east (eastern coordinates are positive, western negative) This year the sun will rise at 5:49:04 AM and set at 9:00:03 PM at my home address on my birthday. Option Explicit Public Co
MIT hosts AppInventor , which was previously a Google project. It is still active and was recently updated. AppInventor has a somewhat cumbersome GUI which is not suitable for advanced programming, but you can get things done. Furthermore it is a platform for teaching kids how to program. As many other programmers I wish there was a possibility to export to an Eclipse project and/or an option that made compilation for iOS possible. Have a look at my app made with advanced usage of AppInventor: Homepage

Programmering i SQL

De fleste hæfter (Libris, Globe, IDG etc) om SQL programmering er af ældre årgang. Derfor kan de alligevel danne et udgangspunkt for at lære SQL, når man ønsker en bred introduktion i forbindelse med SAS' Proc SQL, embedded SQL i VBA, på servere i sammenhæng med PHP eller som del af datamanagement forud for analyser. Vedhæftet er fire filer, der danner grundlaget for eksempler i bogen Programmering i SQL  der er udgivet på Globe i 2001. Der er en del ændringer, da jeg har anvendt mySQL, og bogen behandler ACCESS samt Microsofts SQL Server. Filerne kan hentes ved at klikke på følgende links: http://www.addastat.com/Definition%20af%20tabeller.sql http://www.addastat.com/SELECT%20afsnittet.sql http://www.addastat.com/DATADEFINITION.sql http://www.addastat.com/DATAMANIPULATION.sql Jeg har tilføjet en del kommentarer, så man er hurtigt kørende, når man tager udgangspunkt i community pakken med Oracle MySQL Workbench, der kan downloades på mySQL: http://dev.mysql.com/d

Forecasting

I  Forecasting for the Pharmaceutical Industry, Models for New Product and In-Market Forecasting and How to Use Them  af Arthur G. Cook fokuseres på balance samt korrekt vægtning mellem proces og kvantitativ modellering. Når balancen er korrekt er valg af prediktionsmetode mindre væsentlig. Det er også min erfaring. Der skal gerne være en del ligheder i prediktioner fra forskellige typer af modeller, når fremtiden kan predikteres og vores forudsigelser er tæt på sandheden. Det er  under ingen omstændigheder smart at benytte dyre komplekse modeller, hvis datagrundlaget er tvivlsomt: G arbage in, gospel out .