Skip to main content

Posts

Showing posts from October, 2013

Vandafledning

Jeg er igang med en husrenovation og har lagt nyt tag. En af overvejelserne i forbindelse med køb af tagrender er indkøb af regnvandsfaskine (hvis der er råd). Naturligt tænker jeg, om jeg mon ikke herefter kan sløjfe dele af kloakrøret (efter etablering af regnvandsfaskine til opsamling af regnvand fra taget) og eventuelt få nedsat vandafledningsafgiften samtidig med, at rotterne fra det centrale kloaksystem får en gang mindre de kan kravle i. Ved en Googlesøgning finder jeg >denne diskussion< . Er det borgerlig politik at straffe folk med forhøjet afgifter i boliger med tilhørende have ved at pålægge afgifter istedet for at gøre det lovpligtigt for kommunerne at nedsætte vandafledningsafgiften, når borgerne viser et positivt initiativ? Bemærk også den radikale argumentation om problematikken i f.eks. indre København. Hertil vil jeg sige, at det både miljømæssigt og socialt har vist sig, at spredning af beboelser (og forøgelse af beboelse med grønne arealer) har en positiv eff

Responsive HTML5 Galleries

I was looking for a platform to display some of my mum's sketches & art I found a responsive HTML5 solution . Have a look at Gamma Gallery If you have a spreadsheet with image-names and descriptions, you can easily generate the suitable li-elements for the html-code - that's nice if you have lots of photos. Resizing can be accomplished using ImageMagick, e.g. using the command 'convert -resize 700 *.jpg' Active artists can join the community site Cargo which also features responsive HTML5 solutions such as this Awesome Picture Gallery! Codrop has developed a similar site, which can be previewed here .