Skip to main content

Posts

Showing posts from 2014
Reduction of radio fields Basic concepts behind Faraday cages are documented on many web-pages.  A successful implementation requires access to certain conductive materials and getting your priorities straight. In principle you can annihilate radio fields with frequencies in the range of WLAN, 4G, 3G and below (appliances, FM, AM). The princ iple is used in security rooms in basements of embassies, where you protect against eavesdropping and still maintain a temporary working environment. Electronic firms use the concept in development and service of their products and there are other situations where you need to protect ordinary working conditions and privacy ignoring the possibilities of eavesdropping with conventional tools (outlets, windows, microphones) To reduce radio fields you need to apply layers of metal wire mesh (copper, iron, galvanized iron) The higher conductivity the greater reduction of the radio fields and the smaller distances between wires the greater prote

Management and Bacon

”We must obey the forces we want to command” a paraphrase extracted from Novum Organum (1620), Book I* by Francis Bacon (1561-1626). The paraphrase gains strength in the original textual context, which embeds the levels on which managers must also operate during implementation: The strategic and organizational levels. In the format of Bacon, who was not only a philosopher but also an English public official and essayist, the objects of discussion were individual, nation and nature. Two levels of dynamics • Individual (Queen/politician/citizen) versus nation • Nation versus nature (Human, God) The business world analog to individual, nation and nature is stakeholder, organization and market • Owners, managers, employees within the organization • The company positioned on a market The philosophy, strategy, organizational design and toolset must obey the conditions set by the market and the position of the company. Innovative changes and successful implementation depends o

Raspberry Pi FM radio

http://www.icrobotics.co.uk/wiki/index.php/Turning_the_Raspberry_Pi_Into_an_FM_Transmitter For easy access to configuration change the play_sound definition in PiFm.py to def play_sound( filename, freq, rate ):       call(["./pifm", filename, freq, rate])      return Then try a loop (save in infloop.py and type sudo python infloop.py from the bash shell) import PiFm  x=100.0  rate=141100  while 1:        print x,"MHz"        PiFm.play_sound("sonar.wav"," "+str(x)," "+str(rate))  You can also loop across a range of frequences import PiFm  x=0  while 1:        print x,"MHz"        rate=141100        PiFm.play_sound("sonar.wav"," "+str(x)," "+str(rate))        x=x+0.1        if x>250:              x=0  Note: Use only with near-range antenna.

Flagkalender for 2014

Sidste år angav jeg en opskrift i Excel/VBA på en Google kalender. Her er en opdatering og tilhørende filer og links til offentlig tilgængelig kalender, der ligeledes benytter de officielle flagdage for 2014 medregnet de militære, fraregnet de religiøse. Kalenderen kan udvides ved at tilføje rækker til fanen 'Flagdage' i Excelregnearket 'Flagdage.xlsm'. Husk at overholde formatteringsregler. Dernæst gemmes fanen GoogleCSV som unicode tekstfil, der kan importeres direkte i en Googlekalender. Indgange er separeret af kommaer og formateret udfra Googles anvisninger via Excelformler. Derfor skal data gemmes som almindelig tekstfil ikke som CSV. Excelfilen benytter en VBA-makro til udregning af faktiske lokale solopgang- og solnedgangstidspunkter uden justering for sommertid. Sommertid justeres der for i excelformel i fanen 'Flagdage' i kolonnerne L og M. Man skal korrigere for koordinater og tidszone i kald til VBA funktionen suntimes (i regneeksemplet benytte

Motivations- og Læringsstil Test

Jeg har udviklet en Motivations- og Læringsstil test, der forhåbentlig kan finde almen anvendelse. Klik på linket  http://lnkd.in/dcMp2Yv   for at prøve på enten din mobil, computer eller tablet. Testet er baseret på internationale standarder og items foreslået af Marcia Conner på baggrund af de mest centrale dimensioner. Testet kan i udgangspunktet benyttes på alle uddannelsesniveauer fra Folkeskole til Universitet, både som hjælp til eleven selv eller underviseren. Spørgeskemaet kan fungere på flere platforme og er en lille demonstration af egenskaberne ved Qualtrics med brug af javascript. I moderne termer kan en HTML5/CSS app udvikles og tilpasses individuelle behov - jeg assisterer gerne.  http://lnkd.in/dcMp2Yv