Skip to main content

Posts

Showing posts from April, 2016

Alder/korrekt århundrede udfra cpr nummer

De fleste, der arbejder med registre eller databaser, står ofte med problemstillingen, at alder er uoplyst, medens cpr-nummer er kendt. Hvordan regner man den ud? Følgende regel er gældende: Hvis syvende ciffer er 0, 1, 2 eller 3 er man født i det 20. århunderede (1900-tallet) Ligeledes, hvis syvende ciffer er 4 eller 9, og årstallet (femte og sjette ciffer) er større end eller lig 37. Endelig er man født i det 19. århundrede (1800-tallet) hvis syvende ciffer er 5, 6, 7 eller 8 og årstallet er større end eller lig 58. Nedenfor finder du eksempel i SAS kode: En lille makro, der udover fødselsdato også udregner køn samt den præcise alder givet datovariabel. Kilde: Opbygning af CPR nummeret, cpr.dk proc format library=work; value gender 0="Female" 1="Male" ; run; %macro agefromCPR(cpr,datevar=inddto,birthvar=birth,agevar=age); dy_temp=input(substrn(&cpr,1,2),2.); mt_temp=input(substrn(&cpr,3,2),2.); yr_temp=input(substrn(&cpr,5,2),