Skip to main content

Alder/korrekt århundrede udfra cpr nummer

De fleste, der arbejder med registre eller databaser, står ofte med problemstillingen, at alder er uoplyst, medens cpr-nummer er kendt. Hvordan regner man den ud?

Følgende regel er gældende: Hvis syvende ciffer er 0, 1, 2 eller 3 er man født i det 20. århunderede (1900-tallet) Ligeledes, hvis syvende ciffer er 4 eller 9, og årstallet (femte og sjette ciffer) er større end eller lig 37.

Endelig er man født i det 19. århundrede (1800-tallet) hvis syvende ciffer er 5, 6, 7 eller 8 og årstallet er større end eller lig 58.

Nedenfor finder du eksempel i SAS kode: En lille makro, der udover fødselsdato også udregner køn samt den præcise alder givet datovariabel.

Kilde: Opbygning af CPR nummeret, cpr.dk


proc format library=work;
value gender
0="Female"
1="Male"
;
run;

%macro agefromCPR(cpr,datevar=inddto,birthvar=birth,agevar=age);
dy_temp=input(substrn(&cpr,1,2),2.);
mt_temp=input(substrn(&cpr,3,2),2.);
yr_temp=input(substrn(&cpr,5,2),2.);
lr_temp=input(substrn(&cpr,7,1),1.);

if dy_temp in (61:91) then dy_temp=dy_temp-60;

if yr_temp in (0:99) AND lr_temp in (0:3) then yr_temp=yr_temp+1900;
if yr_temp in (0:36) AND lr_temp in (4 9) then yr_temp=yr_temp+2000;
if yr_temp in (37:99) AND lr_temp in (4 9) then yr_temp=yr_temp+1900;
if yr_temp in (0:57) AND lr_temp in (5:8) then yr_temp=yr_temp+2000;
if yr_temp in (58:99) AND lr_temp in (5:8) then yr_temp=yr_temp+1800;

&birthvar=mdy(mt_temp,dy_temp,yr_temp);
drop dy_temp mt_temp yr_temp lr_temp;
format &birthvar date9.;

format &datevar date9.;

&agevar=INT(INTCK('MONTH', &birthvar, &datevar)/12);
if MONTH(&birthvar) = MONTH(&datevar) then &agevar=&agevar -(DAY(&birthvar)>DAY(&datevar));
*age_raw=YRDIF(&birthvar,&datevar,'ACT/ACT');

gender=mod(input(substrn(&cpr,10,1),1.),2);
format gender gender.;
%mend;

data tst;
input cpr$1-10 +2 date mmddyy10.;
DATALINES;
1308445901 04/22/2016
1308761235 04/22/2016
1308760GG1 04/22/2016
1308765490 04/22/2016
1308585499 04/22/2016
1308585EH0 04/22/2016
1308545498 04/22/2016
;
run;

data birth;
set tst;
%agefromcpr(cpr,datevar=date);
run;

Comments

Popular posts from this blog

HackRF on Windows 8

This technical note is based on  an extract from thread . I have made several changes and added recommendations. I have experienced lot of latency using GnuRadio and HackRF on Pentoo Linux, so I wanted to try out GnuRadio on Windows. HackRF One is a transceiver, so besides SDR capabilities, it can also transmit signals, inkluding sweeping a given range, uniform and Gaussian signals. Pentoo Linux provides the most direct access to HackRF and toolboxes. Install Pentoo Linux on a separate drive, then you can use osmocom_siggen from a terminal to transmit signals such as near-field GSM bursts, which will only be detectable within a meter. Installation of MGWin and cmake: Download and install the following packages: - MinGW Setup (Go to the Installer directory and download setup file) - CMake (I am using CMake 3.2.2 and I installed it in C:\CMake, this path is important in the commands we must send in the MinGW shell) Download and extract the packages

Comorbidity indexes in SQL

Generating Elixhauser comorbidity index from Danish National Health Register as relational database. ( ICD 10 Coding  in SAS) A lookup-table based version of Charlson comorbidity index I made in SQL. A similar approach can be applied to Elixhauser. SELECT V_CPR, MAX(EI1)+MAX(EI2)+MAX(EI3)+MAX(EI4)+MAX(EI5)+ MAX(EI6)+MAX(EI7)+MAX(EI8)+MAX(EI9)+MAX(EI10)+ MAX(EI11)+MAX(EI12)+MAX(EI13)+MAX(EI14)+MAX(EI15)+ MAX(EI16)+MAX(EI17)+MAX(EI18)+MAX(EI19)+MAX(EI20)+ MAX(EI21)+MAX(EI22)+MAX(EI23)+MAX(EI24)+MAX(EI25)+ MAX(EI26)+MAX(EI27)+MAX(EI28)+MAX(EI29)+MAX(EI30)+MAX(EI31) AS Elixhauser FROM (SELECT V_CPR, -- Congestive Heart Failure CASE WHEN DIAG LIKE 'DI099%' OR DIAG LIKE 'DI110%' OR DIAG LIKE 'DI130%' OR DIAG LIKE 'DI132%' OR DIAG LIKE 'DI255%' OR DIAG LIKE 'DI420%' OR DIAG LIKE 'DI425%' OR DIAG LIKE 'DI426%' OR DIAG LIKE 'DI427%' OR DIAG LIKE 'DI428%' OR DIAG LIKE 'DI429%' OR D