Skip to main content

Posts

Showing posts from May, 2021

RedCap migrering og projektportefølje

 RedCap er et modent produkt, der nu er standard som dataopbevaringsplatform i mange organisationer, der forsker med brug af kliniske forsøg. De store internationale virksomheder bruger kommercielle produkter, hvor CDISC standarder og avanceret projektledelse er en integreret del af softwarepakken, men de forskningsbaserede sundhedsorganisationer i primært offentligt regi, men også privat regi og på universiteter, benytter RedCap. Dermed har det offentligt finansierede sundhedsforskningsmiljø og samfundsforskerne oplevet et enormt løft siden EpiData og EpiEntry dagene.  RedCap skal benyttes efter de standarder, der er bygget ind i værktøjet. Det kan slet ikke betale sig at sidde for længe med javascript og tilpasninger. Ofte er muligheden for at anvende skripts umuliggjort, og du må bede om at få en feature udviklet eller tilpasset din projektservers setup hos systemadministratoren. Der vil sikkert ske en udvikling af editormiljøet og GUIen generelt, så visse standard rutine opgaver bl